Vi undersöker jord 160919

Första uppdraget i jord-lådan. Eleverna fick först fundera på vad man kunde hitta i jord från Jennys trädgård. De fick sedan jord som de undersökte med förstoringsglas. De hittade bl.a. rötter, stenar, jordkokor, mask, tusenfoting, myra.

2016-09-19-12-39-58 2016-09-19-12-40-14 2016-09-19-12-40-23 2016-09-19-12-40-31 2016-09-19-12-40-38 2016-09-19-12-40-44 2016-09-19-12-41-43

2016-09-19-12-39-46