Vi undersöker fuktig jord

Denna gång fick vi tillsätta vatten i de olika jordproverna, lera, snad och humus. Eleverna fick känna på dem och försöka rulla en kula av proverna. Vi kom fram till att det var lätt att rulla lera. Humus var svårare och sanden kunde vi bara forma till en klump.

2016-10-03-12-21-49 2016-10-03-12-21-53 2016-10-03-12-22-04 2016-10-03-12-22-37 2016-10-03-12-23-08 2016-10-03-12-23-18 2016-10-03-12-23-27 2016-10-03-12-24-13