Vi mäter med fot

Dagens uppdrag var att se och jämföra hur långt fem fot var för varje elev. Eleverna arbetade i par och hjälptes åt att mäta på en remsa som sedan klipptes ut. Remsorna la vi sedan i ett diagram i storleksordning.

2015-10-19 13.07.06 2015-10-19 13.08.57 2015-10-19 13.07.35 2015-10-19 13.09.17 2015-10-19 13.10.01 2015-10-19 13.11.28 2015-10-19 13.18.03 2015-10-19 13.19.11 2015-10-19 13.23.11