Vi jämför våra längder

 

 

2015-09-24 08.47.00

Uppdraget gick ut på att förutse vem i gruppen som är längst och sen göra en mätning med hjälp av våra räknerullar. Vi jämförde sedan allas längder och kom fram till att Erik var längst i klassen tätt föld av Dunya.

2015-09-24 08.47.05 2015-09-24 08.47.19 2015-09-24 08.47.55 2015-09-24 08.48.51 2015-09-24 09.03.24 2015-09-24 09.05.30