Vi jämför ben och armar

Vi har i detta uppdrag fått göra en förutsägelse om vem som har längst arm och ben i en grupp på fyra. Sedan var det dags att mäta med räknerullarna och klippa remsor som vi sedan jämförde bredvid varandra. Vi har kommit fram till vikten av att ha en gemensam startpunkt vid jämförelse.

2015-09-28 13.13.49 2015-09-28 13.14.09 2015-09-28 13.14.15 2015-09-28 13.14.24 2015-09-28 13.15.18 2015-09-28 13.15.27 2015-09-28 13.27.53 2015-09-28 13.28.00 2015-09-28 13.28.07