Vi blandar salt och grus

Veckans uppdrag gick ut på att undersöka salt och grus för sig sedan blanda dessa. Nu var frågan om vi kunde separera dem igen? Vi la ett när över burken och kunde på så sätt skaka ut saltet medan gruset blev kvar!’