Vatten genom jordprover 161205

Veckans uppdrag gick ut på att hälla vatten genom humus, sand eller lera för att se hur  de olika jordproverna reagerade. Sanden sög upp mycket vatten, på leran stannade vattnet kvar innan det sakta droppade igenom och i humusen rann vattnet igenom snabbt.

2016-12-05-12-28-24 2016-12-05-12-19-48 2016-12-05-12-27-50 2016-12-05-12-21-35 2016-12-05-12-21-12 2016-12-05-12-20-46 2016-12-05-12-20-26 2016-12-05-12-20-12 2016-12-05-12-20-04