Vågrät

Idag har vu byggt broar och kollat så att de är vågräta med hjälp av vattenpass.