Mäta med olika mått

Denna vecka fick eleverna två och två välja ut två olika föremål som de skulle mäta med olika mått, t.ex. stickor, pennor, trådrullar, tandpetare. Det var full aktivitet i klassrummet, härligt att se.

2015-11-02 13.09.38 2015-11-02 13.10.00 2015-11-02 13.12.03 2015-11-02 13.14.27 2015-11-02 13.14.54-1 2015-11-02 13.16.29 2015-11-02 13.17.13 2015-11-02 13.18.20