Mäta med kuber

Veckans uppdrag gick ut på att alla mätte med kuber som de fick i staplar om tio. Eleverna fick sedan välja två föremål som de skulle mäta. De fick först göra en förutsägelse om hur många kuber som skulle gå åt. Tanken var att eleverna skulle hoppa tioskutt när det räknade hur många kuber som användes.

2015-11-16 13.06.59 2015-11-16 13.06.192015-11-16 13.08.57 2015-11-16 13.09.31 2015-11-16 13.11.29 2015-11-16 13.13.18 2015-11-16 13.06.34