Jämföra stora föremål 151005

Nu skulle vi börja jämföra stora föremål i klassrummet, dörren, tavlan, fönstret och hyllan. Alla fick först göra en förutsägelse om vilket av dessa föremål som var längst och vilket som var kortast.

2015-10-05 13.08.24 2015-10-05 13.08.45 2015-10-05 13.09.16 2015-10-05 13.09.54 2015-10-05 13.10.55 2015-10-05 13.14.10 2015-10-05 13.14.28 2015-10-05 13.40.41 2015-10-05 13.11.05