Jämföra och mäta

Uppdrag 2 gick ut på att måla av varandra på stort sännpapper och sen färglägga och klippa ut.

IMG_4585 IMG_4586 IMG_4587 IMG_4588 IMG_4589 IMG_4590 IMG_4591 IMG_4592 IMG_4593 IMG_4594