Jämföra jordprover

I veckans uppdrag fick eleverna undersöka tre olika jordprover med hjälp av sina sinnen. Vi luktade, lyssnade, kände och observerade. Vi undersökte humus, lera och sand. Vi provar att dokumentera i book creator. Det var lite svårt i början men jag tror att det kommer att bli toppen när vi lärt oss programmet.

2016-09-26-12-46-45 2016-09-26-12-46-50 2016-09-26-12-47-15 2016-09-26-12-47-19 2016-09-26-12-47-24 2016-09-26-12-47-41 2016-09-26-12-48-01 2016-09-26-12-48-09 2016-09-26-12-48-49