Hur långt hoppar grodan?

Idag hade vi den sista NTA-lektionen i ”Jämföra och mäta”. Nästa termin får vi en ny låda som heter ”Balansera och väga”. I det sista uppdraget tog vi fram grodorna en gång till. Denna gång fick eleverna göra en förutsägelse och sen mäta sina hopp med mätstickan som vi konstruerat av papper.  Grodorna hoppade allt från 4 till 53 kuber.

2015-12-07 13.06.08 - Kopia 2015-12-07 13.06.22 - Kopia 2015-12-07 13.06.53 - Kopia 2015-12-07 13.07.05 - Kopia 2015-12-07 13.07.18 - Kopia 2015-12-07 13.07.47 - Kopia 2015-12-07 13.10.06 - Kopia 2015-12-07 13.13.18 - Kopia 2015-12-07 13.14.36 - Kopia 2015-12-07 13.15.40 - Kopia

Efter detta uppdrag fick eleverna fritt prova att mäta runda saker med mätstickan

2015-12-07 13.36.57 2015-12-07 13.36.39 - Kopia 2015-12-07 13.36.28 - Kopia 2015-12-07 13.35.56 - Kopia