ENGELSKA

Mål i Engelska år 3:

Du ska kunna:

  •  ord för färger, djur, kläder, kroppsdelar och mat
  •  beskriva vädret
  •  kunna räkna upp till 100
  •  göra enkla beskrivningar, t ex hur någon ser ut både muntligt och skriftligt
  •  presentera dig själv, både muntligt och skriftligt
  • förstå enkla uppmaningar och uttryck t ex genom hörövningar
  •  använda hälsningsfraser
  • ord för veckodagar/månader
  • klockan, kunna heltimme, halvtimme och kvart i/över
  • läsa och förstå enklare texter

Kunskapskraven för år 6:

Engelska

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 (för godkänd nivå):

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser ochmeningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enklaförbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *