Terminsavlutning

Till föräldrar som har barn i Stocksätterskolan

 

 Terminsavslutning

Höstterminen avslutas torsdagen den 21 december med vårt traditionella julspel i Adventskyrkan för årskurs 1-6 och förskoleklassen har egen avslutning på skolan.

Observera att kyrkan enbart rymmer skolbarn och personal.

Avslutningsdagen börjar eleverna i vanlig tid och eleverna i årskurs 1-6 promenerar till kyrkan tillsammans med personalen. De elever som deltar i julspelet ska vara på plats i kyrkan kl 8.00. Efter julspelet går de tillbaka till skolan. Förskoleklassen samlas i klassrummet 8.15.

Kl 10.15 börjar jullovet för samtliga elever. Ingen skollunch serveras.

Vårterminen startar onsdagen den 10 januari 2018 kl 8.15.

 

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er alla en riktig

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

 

Catharina Lindvall-Scharmer                   Personalen

Rektor